Aktuella fall

Fall 201104 Brev


Svar O (201215)


Kommentar


UppföljningHar staten kontroll på om bankerna har hemliga listor med personer som anses utgöra en risk för banker?

Det har i vart fall tidigare funnits listor med personer som banker varnat varandra för. I början av 2000 talet fanns det bevisligen sådana och så sent som 2013 var en av de större svenska bankerna kritiserade för att ha sådana.

 O Justitiedepartementet

 O Finansinspektionen

 O Datainspektionen

 O Finansdepartementet

Fall 201102 Brev


Svar O (201210)


Kommentar


Uppföljning


Hur kan Sveriges viktigaste domstolar få bättre rättssäkerhet? Först, varför är förvaltningsdomstolarna så viktiga för samhället? Jo, ett professionellt utfört domstolsarbete leder ofrånkomligen även till en större professionalitet i den underliggande myndighetsutövningen och de dömer mellan enskilda och myndigheter. Parter med enorma skillnader i möjligheten att försvara sig. Jämför Skatteverkets tusentals anställda mot Anderssons enskilda firma.


 O Justitiedepartementet

 O GD Domstolsverket

 O Socialdemokraterna

 O Vänsterpartiet

 O Miljöpartiet

 O Centerpartiet

 O Liberalerna

 O Kristdemokraterna

 O Moderaterna

 O Sverigedemokraterna

Fall 200901 Brev


Svar O (201010)


Kommentar


Uppföljning
Hur står det till med statens moral? Långt ifrån så bra som många politiker och myndigheter säkert själv anser. Vissa uppfattningar som staten står för går helt tvärs emot ett allmänt rättsmedvetande om vad som är rätt eller fel. Som vanligt är det enklast med ett exempel för att åskådliggöra det hela...

 O Justitiedepartementet

 O Infrastrukturdep.

 O Näringsdepartementet

 O GD Transportstyrelsen

 O GD för Skatteverket

 O Socialdemokraterna

 O Vänsterpartiet

 O Miljöpartiet

 O Centerpartiet

 O Liberalerna

 O Kristdemokraterna

 O Moderaterna

 O Sverigedemokraterna

Fall 200224 Brev


Svar O (200320)


Kommentar


Uppföljning

Det finns allt för mycket som talar för att oviljan att få till stånd ett verkligt tjänstemannaansvar beror på en rädsla för en mindre effektiv myndighetsutövning. Alltså att man med öppna ögon accepterar ett visst inslag av ren vårdslöshet för att driva en ur statens sida mer ”effektiv” verksamhet. En inställning som allvarligt kan skada både enskilda och företag. Självfallet är detta inte alls i linje med grundläggande principer i en rättsstat och borde ändras snarast. Det är orimligt att synnerligen välbehövliga regeländringar ska förhalas i decennier.

 O Justitiedepartementet

 O Socialdemokraterna

 O Vänsterpartiet

 O Miljöpartiet

 O Centerpartiet

 O Liberalerna

 O Kristdemokraterna

 O Moderaterna

 O Sverigedemokraterna

Fall 191113 Brev


Svar O (200131)


Kommentar


Uppföljning

Det finns säkert många företagare som inte är medvetna om att de med dagens regler i praktiken har ett strikt ansvar att av skattade privata medel få betala ett företags skatteskulder. I stort sett oavsett anledning. Det borde vara en skyldighet för staten att tydligt informera om detta, gärna i en broschyr med tydlig varningstext. Detta för att en företagare med problem, som kan påverka skattebetalningar, omedelbart ska avsluta verksamheten. Inte arbeta vidare med att försöka lösa problemen, som normalt är en vällovlig åtgärd. Även personer som funderar på att starta företag borde tydligt upplysas om det strikta skatteansvaret.

 O Justitiedepartementet

 O Näringsdepartementet

 O GD för Skatteverket

 O Finansdepartementet

 O Socialdemokraterna

 O Vänsterpartiet

 O Miljöpartiet

 O Centerpartiet

 O Liberalerna

 O Kristdemokraterna

 O Moderaterna

 O Sverigedemokraterna

Tidigare fall finns här:

Fall 191105 Åkerier

Osund konkurrens finns i många branscher, men en som sticker ut är svensk åkeriverksamhet. Myndighetsutövningen över branschen hanteras främst av Transportstyrelsen, Polisen och Skatteverket. Överlag är svenska åkeriföretag drabbade av vad som nu kommer att nämnas, men särskilt svenska dragbilsåkerier, som är en stor del av logistiksystemet.

Läs skickat brev.

Svar: Infrastrukturdepartementet. Transportstyrelsen. Centerpartiet.

Kommentar. - Uppföljning.


Fall 191101 Spärra skattekonto

Enligt skatteförfarande-förordningen har Skatteverket en möjlighet att spärra utbetalning av tillgodohavanden på företags skattekonto under sin egen utredning. Frågan är hur Skatteverket hanterar denna maktutövning.

Läs skickat brev.

Svar: Skatteverket.

Kommentar. - Uppföljning.

Potentiella fall:


  • Tillämpningen av skattetillägg "som enligt Europadomstolen är ett straff" kan få fullkomligt orimliga konsekvenser.
  • Staten verkar inte rädd för "collateral damage" alltså att även oskyldiga drabbas av olika åtgärder. Till exempel ett företag som Skatteverket spärrar stora belopp på skattekonto för utbetalning under en utredning. Detta drabbar då självfallet företaget direkt, men kan få förödande konsekvenser även för företagets kunder, underleverantörer och deras anställda. Vägs detta in vid beslut eller är detta bara acceptabla "collateral damages"?