Vi är en förening för dig som privatperson eller företagare med målsättningen att få bort uppenbara brister i rättssäkerhet

och trygghet i Sverige

Citat:

"En hemsida som gav mig en verklig tankeställare"

"Blev faktiskt chockad över hur det kan gå till"

"Inte det Sverige jag trodde"

Tillsammans kan vi åstadkomma förändringar till det bättre!

"Vet vi vart vi är på väg?"

FÖRENINGEN

"Föreningens fokus är på hur vanliga privat-personer och företagare upplever och påverkas av den myndighetsut-övning de är utsatta för, både kontrollerande och skyddande. Inte hur politiker och chefer för myndigheter ”från ovan” tror att den fungerar"

"MJS bildades i september 2019 som en politiskt och religiöst oberoende förening. Vår ambition är att bidra till ökad rättssäkerhet och trygghet i Sverige. Föreningens möjlig-heter till påverkan ökar naturligtvis med antalet medlemmar"

"Direkt efter att Skatte-verket inte kunde finna ett enda fel i bolagets redovisning lyckades verket få igenom ett nytt tvångsingripande av en helt annan anledning och beslagtog återigen kapitalet, baserat på rena osanningar. Läs om rättsskandalen som födde idén till MJS"

AKTIVITETER

Antal skickade fall: 7        Potentiella fall: 2        Nyhetsbrev: 7        Media utskick: 1

Svarstoppen

Vem bryr sig om att svara?


 3 GD för Skatteverket

 2 GD Transportstyrelsen

 2 Justitiedepartementet

 2 Finansdepartementet

 2 Centerpartiet

 1 Infrastrukturdep.

 1 Liberalerna

 1 Datainspektionen

 1 Finansinspektionen

Skickade brev


 6 Justitiedepartementet

 4 GD för Skatteverket

 2 Infrastrukturdep.

 2 GD Transportstyrelsen

 2 Näringsdepartementet

 1 Rikspolischefen

 1 GD Domstolsverket

 1 Finansinspektionen

 1 Datainspektionen

 0 Finansdepartementet

 6 Socialdemokraterna

 6 Vänsterpartiet

 6 Miljöpartiet

 6 Centerpartiet

 6 Liberalerna

 6 Kristdemokraterna

 6 Moderaterna

 6 Sverigedemokraterna

"Ge oss gärna tips om

konkreta fall eller mer allmänna missförhåll-anden, som inte ska finnas i en rättsstat. För enskilda eller företag"

"Här hittar du de fall som vi planerar att skicka eller redan har skickat till politiker och myndigheter. Intresset av att svara finner du här nedan"

Media utskick


 1 Dagens Industri

 1 Företagarna

 1 Dagens Nyheter

 1 Expressen

 1 Göteborgs Tidningen

 1 Kvällsposten

 1 Aftonbladet

 1 Helsingborgs Dagblad


 "Vi fick ett autosvar från   HD och vi provade att   skicka ut artikeln en andra omgång utan någon som helst respons."

"Om du tycker att rättssäkerhet och trygghet är viktigt och delar föreningens syfte och målsättning är du välkommen som medlem"

INFORMATION

"Etablerad media med sin maktposition är en naturlig måltavla för ekonomiska och politiska påtryckningar, som lätt kan leda till bristande objektivitet. Det är därför viktigt att även lyssna på alternativa röster. Några finner du här och vår korta beskrivning av var och en kommer huvudsakligen från deras egna presentationer."

"-Inför obligatorisk praktiktjänstgöring för makthavare för bättre förståelse av vanligt folks och företagares förhållanden.

-Återinför ett verkligt tjänstemannaansvar.

-Inför bindande folkomröstningar om viss budgetfördelning"

"Alla myndigheter utan undantag ska följa den mest grundläggande lagstiftning vi har, nämligen Sveriges grundlagar. Av dessa följer bland annat att myndigheterna ska vara sakliga och opartiska. Här kan du finna några goda råd vid kontakt med myndigheter"

BIDRAG & DONATIONER

Föreningen drivs utan vinstsyfte och till stor del med frivilliga insatser, men det är oundvikligt att kostnader är förenade med verksamheten. Föreningen har därför stor nytta av bidrag från enskilda och företag. 


Om du tycker att föreningens verksamhet är viktig och vill stödja denna ekonomiskt kan du ge ett uppskattat bidrag eller donation antingen till Bankgiro 5395-2180 eller via Swish till nummer

123 473 46 79. Insatserna kommer oavkortat gå till föreningens verksamhet.