SENASTE NYTT

231005 - Vi har nu skickat ett nytt fall där vi försöker klargöra vilken egen erfarenhet det finns av att driva småföretag bland politiker och myndigheter.

230701 - Björn har skrivit en bok som heter "En optimists bekännelser och reflektioner" och finns ute hos bokhandlare på nätet. Läs mer här

210816 - Vi har startat en mini Webbshop där Du kan stödja oss genom att köpa några utvalda produkter.

210505 - Amerikanska valet, en fungerande demokrati eller censur, missinformation och åsiktsförtryck.

201228 - Svar och kommentar till vårt sjätte och sjunde fall kan du nu läsa om under aktuella fall.

201105 - Vi har nu skickat två nya fall. Det första handlar om domstolarnas rättssäkerhet och det andra om bankerna fortfarande har hemliga varningslistor.

200831 - Ett sent svar till Fall-191105 från Infrastrukturdepartementet har inkommit. Finns att läsa under aktuella fall.

211029 - Testa på företagandet i en enkel  Åkerisimulator. Syftet är egentligen att ta fram ett mer avancerat företagsspel  för olika branscher. Många val med stora konsekvenser och en omgivning man sällan har kontroll över.

210504 - En kort men intressant fråga: Kan man lita på Skatteverket eller kan man rent av bli straffad för att man gör det? Kammarrätten i Stockholm avkunnade i april 2021 en dom där man dömde ett företag till ett straff (skattetillägg) för att företaget tillämpade samma beräkningsmodeller som Skatteverket i andra delar av landet godtagit för andra bolag. Det är inget anmärkningsvärt att en domstol kommer till en annan slutsats i en sakfråga än vad Skatteverket eller delar av verket gör. Däremot är det uppseendeväckande att man kan bli straffad, alltså bedömts ha gjort en gärning med uppsåt eller av grov oaktsamhet, när man tillämpat samma beräkningsmodeller som godtagits av delar av Skatteverket. Ett förhållande som onekligen lämnar en hel del frågetecken kring rättssäkerhet och hur mycket man kan lita på Skatteverket och för all del även förvaltningsdomstolarna.

201117 - En fungerande demokrati vilar på den information som folket får del av. För att bredda informationsbasen har vi under Fria röster sammanställt några exempel på källor som komplement till etablerad media. Bibliotekets länk är flyttad till menyn under Hem.

200910 - Vi har nu skickat ett nytt fall om hur det egentligen står till med statens moral. Du kan läsa om det under "Aktuella fall". Samtidigt har vi uppdaterat hemsidan så att det nu är möjligt att välja om man själv vill läsa bildspelet eller få det uppläst.

200820 - En ny omarbetad hemsida har i dag publicerats.

Tidigare nyheter:

200710 - Medias ointresse

För säkerhets skull skickade vi den 9 juli 2020 om samma artikel som vi skickade den 31 maj 2020 till olika företag/organisationer. Hittills utan någon som helst respons. Onekligen ett ointresse för grundläggande frågor som rör rättssäkerhet och trygghet.


200602 - Utskick till media

Den 31 maj skickade vi en text till några företag/organisationer inom mediebranschen. Texten finner du här. De som fick texten var följande: Di, Företagarna, DN, Expressen, GT, Kvp, Aftonbladet och HD.


200513 - Corona pandemi

Under pågående Corona pandemi finns inte förutsättningar att driva rättssäkerhets och trygghetsfrågor med det intresse och engagemang som frågorna kräver. Det är fullt förståeligt att fokus i samhället ligger på pandemin och dess konsekvenser. Detta påverkar dock inte vårt interna arbete, bland annat med att sammanställa nya fall av allvarligt bristande rättssäkerhet och trygghet inom olika områden. Vi väljer alltså att för tillfället avvakta med ett aktivt arbete utåt, men kommer att fortsätta verksamheten med minst samma engagemang som tidigare, så snart förutsättningarna för att driva föreningens målsättning och syfte återigen normaliseras.


200407 - Svar och kommentar

Svar och kommentar till vårt fjärde fall finns nu att läsa under aktuella fall...


200225 - Fjärde fallet

Vi har nu skickat i väg vårt fjärde fall om hur en privatperson eller företagare med begränsade resurser kan bli utsatt för uppenbart felaktig behandling av tjänstemän vid resursstarka myndigheter, utan att tjänstemännen i praktiken kan ställas till ansvar.


200221 - Affisch

Som en liten bisyssla kommer vi att ta fram några produkter som har med föreningens verksamhet att göra. Som ett resultat hänger nu en inramad affisch på några välplacerade väggar. Se bild på affisch.


200131 - Svar och kommentar

Svar och kommentar till vårt tredje fall kan du nu läsa om under aktuella fall...


200127 - Svar och kommentar

Under aktuella fall kan du nu läsa om svar på vårt andra fall och våra kommentarer. På sidan kan du också följa intresset av att svara genom en liten sammanställning ”Svarstoppen”.


200120 - Svar och kommentar

Under aktuella fall kan du nu läsa om svar på vårt första fall och våra kommentarer. Senare under veckan följer vi upp med svar och kommentarer till det andra fallet.


191219 - Tredje fallet

Vi har nu skickat i väg vårt tredje och sista fall för året om orimligheterna i dagens till-ämpning av styrelseledamöters ansvar för företags obetalda skatter och avgifter. Nästa upp-datering kommer i början av nästa år.


191211 - Andra fallet

Föreningen har nu skickat sitt andra fall (191105) till myndigheter och politiker. Du kan läsa det under aktuella fall.


191202 - Första fallet

Föreningen har nu publicerat sin hemsida och det första fallet kommer att skickas den 5 december 2019.


191126 - Publiceras

Missing Justice Sverige kommer att publiceras officiellt den första december och vi skickar samtidigt iväg vårt första fall.


191108 - Hemsidan

Hemsidan är nu i stort sett klar. Nästa steg är att hitta en lämplig databas för medlems-hantering, vilket vi beräknar vara klara med under nästa vecka. Därefter kontroller av alla funktioner på hemsidan fungerar. När detta är klart kommer hemsidan att publiceras. Första fallet beräknar vi kunna driva i december 2019.