OM OSS

Missing Justice Sverige bildades i september 2019, som en politiskt och religiöst oberoende, ideell förening. Vår ambition är att bidra till ökad rättssäkerhet och trygghet i Sverige. Vi som bildat föreningen har lång livserfarenhet både av det dagliga livet och av de förhållanden som råder för företagande. Vi har under många år haft en tilltagande oro för rättssäkerhetens utveckling i Sverige. Den utlösande faktorn för bildandet av föreningen var Nojelfallet, som är ett praktexempel på häpnadsväckande brister i rättssamhället.


Vem kan då ha intresse för denna förening? Möjligtvis är intresset störst hos företagare, då dessa är

mest föremål för olika typer av myndighetsutövning. Men även privatpersoner och anställda vid

myndigheter bör ha ett intresse för vad föreningen står för. För en anställd vid en myndighet måste

det till exempel vara frustrerande att tillämpa lagar eller rättspraxis när de får uppenbart orimliga

konsekvenser eller inga konsekvenser alls.


Genom föreningen finns alltså möjlighet för företagare, privatpersoner och anställda vid myndigheter

att lämna information och få sin röst hörd om allvarliga fall eller allmänna missförhållanden och på

så sätt bidra till ökad rättssäkerhet och trygghet.


Föreningens möjligheter till påverkan ökar naturligtvis med antalet medlemmar. Så, ju fler medlemmar

desto större möjligheter att sätta press på politiker och myndigheter för förändringar.


Även om föreningen till stor del drivs av frivilliga insatser påverkar självfallet ekonomiska tillskott

som medlemsavgifter, bidrag och donationer möjligheten att agera kraftfullt. I och med att föreningen

är helt oberoende och inte behöver ta hänsyn till uppfattningar av något etablissemang, oavsett privat

eller offentligt, har vi möjligheter att fritt säga vad vi tycker.


Vi riktar ett stort tack till Mari Larsson Brorson för hennes professionella synpunkter på riktlinjer för textbearbetning, Jenny Håkansson för värdefulla synpunkter på en inledande struktur på hemsidan samt till Filborna Redovisningsbyrå AB för dess löpande engagemang  med allt ifrån IT-support till administrativt stöd.

Styrelsen


       Björn Fajersson - Ordförande

       Jur. och fil. kand.

       Epost: bjorn@missingjustice.se
Professionellt:

 • Erfarenhet inom förvaltningen som länsrättsnotarie, taxerings-intendent, kammarrättsfiskal och domare vid förvaltningsrätt.
 • Varit verksam inom det privata näringslivet som konsult sedan 1984 och har bland annat varit delägare i en av världens största revisions- och konsultfirmor.
 • Stor erfarenhet av internationella frågor, men med ett särskilt intresse för ägarledda företag.
 • Skrivit skatteartiklar i tidskrifter och även varit medförfattare till skattehandböcker.
 • Från klientarbete och egna upplevelser finns både goda och dåliga erfarenheter av rättssystemet. Förhållanden som lagt grunden till ett stort och genuint intresse för frågor om rättssäkerhet och trygghet.


Kuriosa: Var 20 år gammal när en färd med egen bil gick genom Sahara tur och retur, under en längre vistelse i Västafrika, vilket tidigt gav ett värdefullt perspektiv på tillvaron.

Kuriosa: Var 20 år gammal när en färd med egen bil gick genom Sahara tur och retur, under en längre vistelse i Västafrika, vilket tidigt gav ett värdefullt perspektiv på tillvaron.
Kuriosa: Trivs bäst utomhus men inomhus finns alltid intressanta böcker som väntar.


       Lennart Emgård

       Civilingenjör.

       Epost: lennart@missingjustice.se
Professionellt:

 • Arbetat ett flertal år som projektledare internationellt med mycket resande.
 • Ett starkt tekniskt intresse har lett till ett antal patent inom infrysningssektorn.


Kuriosa: Trivs bäst utomhus men inomhus finns alltid intressanta böcker som väntar.


       Hans Wikman - Revisor

       Ekonom.Professionellt:

 • Erfarenhet som ekonomichef och redovisningskonsult med över 30 års erfarenhet av kvalificerat arbete.


       Hans Lejon

       Fil. kand med poäng i matematik,

       numerisk analys och

       företagsekonomi.

       Epost: lejon@missingjustice.se
Professionellt:

 • Arbetat som datakonsult i 20 år, varav 18 år som VD för bolag med allt ifrån 15 till 150 anställda i Sverige och Norge.
 • Drivit ett konsultbolag med inriktning mot effektivisering av säljorganisation.
 • Arbetat på riskkapitalbolag.
 • VD för en verksamhet med 500 bensinstationer i Sverige.


Kuriosa: Squashspelare som deltagit i SM

Kuriosa: Squashspelare som deltagit i SM.


       Jan-Olof Asp

       Journalist och författare.

       Epost: jan-olof@missingjustice.se
Professionellt:

 • Medarbetare i flera dagstidningar som ekonomiredaktör och politisk redaktör.
 • 40 års erfarenhet av bevakning av företag och samhälle.
 • Medförfattare i skattehandböcker.
 • Redaktör för resekataloger och marknadsföring av företags- och privata resor till exotiska resmål.
 • Stabsredaktör i två fredsbevarande FN-operationer i Mellanöstern.
 • Styrelsemedlem i mediaföretag och ordförande i bostadsrättsförening.


Kuriosa: Älskar att resa långt bort, att träffa människor i goda möten, lyssna på spännande ljudböcker, skapa skönlitteratur och fiction och däremellan jaga efter gös och abborre i vår småländska insjö. Hatar orättvisor.

Kontakta ossAdress:   Knut Påls väg 8    256 69 Helsingborg

Telefon:  042-15 68 90


Mejla oss genom att använda kontaktformuläret här nedan, t.ex. om du har någon fråga, synpunkter eller vill begära utträde ur föreningen.