Bibliotek

Andras synpunkter på rättssäkerhet och trygghet.

Hur rättssäker är den svenska rättsstaten?

https://www.svd.se/hur-rattssaker-ar-den-svenska-rattsstaten

Bättre prioritering av rättsväsendet.

https://piratpartiet.se/sakpolitik/rattssakerhet/

Sverige och tsunamin – granskning och förslag

https://data.riksdagen.se/fil/7624AFCE-A439-4582-A505-A50F0BFA3A4C

Skogsbranden i Västmanland 2014

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/27530.pdf