Åkeri Simulator

VÄLKOMMEN ATT TESTA PÅ FÖRETAGANDET I VÅR ÅKERISIMULATOR

Du börjar med att bygga ditt företag.

Här kan du välja om du vill vara en laglydig företagare eller tänja på gränserna. Samhället vilar på laglydnad, så det måste naturligtvis vara det naturliga valet. Problemet är att du kommer att ha många konkurrenter som inte följer regler och har lägre kostnader. En anledning till att de kan göra det är den starkt nerskurna kåren av trafikpoliser. Från ca 1 500 på åttiotalet till dagens några hundra.

Gör ditt val:

Du kan välja mellan att köra med speciella transporter, som ger dig bättre betalt, men kräver lite större investeringar. Eller köra för någon av de större speditörerna som utför trailerdragningar med deras egna trailers. Enklare men sämre betalt.

Gör ditt val:

Här kan du välja mellan att anställa en svensk chaufför, medlem i transportarbetarförbundet eller en chaufför som du hämtar från något EU-land. Fördelen med en svensk chaufför är att han på grund av språket har lättare för att arbeta vid lastning och lossning av gods vid terminaler och allmän kommunikation. Fördelen med en EU-chaufför är främst en lägre lön.

Gör ditt val:

Valet står mellan att leasa en äldre dragbil av årsmodell 2011 eller leasa en nyare av årsmodell 2017. Den äldre medför lägre finansiella kostnader men högre driftskostnader. Du får räkna med att du får ställa full ekonomisk säkerhet till finansbolaget oavsett valet.

Gör ditt val:

Du måste ha en finansiering annars kan du inte driva företaget. Likviditetsbrist är ett av de största hoten mot din affärsverksamhet. Du kan välja mellan banklån på 200 000 kr eller ett på 500 000 kr. Banken kommer att kräva borgensåtagande av dig för hela beloppet.

Gör ditt val:

Tryck på start när du har gjort dina val!

(Inget spel är det andra likt, eftersom det finns verklighetsbaserade händelser som genereras slumpvis.)

Status:

Poäng.